6. S.Mümtaz arxivindən

Knyaz Usmiyev...

Şamaxı. Soldan: 1) həkim Veysov İsmayılhaqqı Hacıismayıl oğlu (1895-1974), 3) Abbas Səhhət.