5. S.Mümtazla bağlı bəlgələr

S.Mümtazla bağlı sənədin surəti. 03.06.1930

Salman Mümtazın ölüm şəhadətnaməsi