3. S.Mümtaz aydınlarımızla

1. Salman Mümtaz Mirfəttah Musəvi ilə onun gimnaziyanı bitirdiyi gün. Onu Mümtaz oxudub.

2. "Molla Nəsrəddin" yazarları. Tiflis. 1913.

Soldan: Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Rzaqulu Nəcəfov, SALMAN MÜMTAZ, Zeynal Məmmədli, Əliqulu Qəmküsar. (Şəkildə masa üstündəki “Molla Nəsrəddin” jurnalının 12 iyul 1913-cü il tarixli 19-cu nömrəsidir).

Mümtaz hər dəfə Aşqabaddan Tiflisə, Bakıya gələndə aydınları başına yığar, onlara qonaqlıq verər, ciblərinə pul basardı. Buna görə də, bu şəkildən də göründüyü kimi, ona yuxarı başda yer verərdilər.

Yeri gəlmişkən, Sabirə ən çox maddi yardım edənlərin başında Mümtaz gəlir.

Yusif Ismayıl

27.03.2021

Dəyərli Adalet müəllim, bu dəyərli bilgi üçün təşəkkür edirəm. Şəkil 1913-cü ilə aid olmalıdır, çünki masada üzü bizə tərəf duran “Molla Nəsrəddin” jurnalının 12 iyul 1913-cü il tarixli 19-cu nömrəsidir. Karikaturada doktor Yevsey Gindesin kasıb ailələrin uşaqlarını pulsuz müalicə etdiyinə görə Bakı Neft Sənayeçiləri Qurultayı Şurasının qərarı ilə Qara şəhər xəstəxanasından qovulması təsvir olunub.

2a. Molla Nəsrəddin, 12.07.1913, № 19

4. Mehmet Fuad Köprülüzadə, Əli bəy Hüseynzadə və Salman Mümtaz (əsli). Bakı, 06.03.1926

3. Azərbaycan yazıçıları. Bakı, 05.03.1926.

(Altyazıları Salman Mümtazın, əlavələr Ə.Tahirzadənindir).

Soldan. Ön cərgə (oturanlar): 1) “Raqi” Mirzə Əbdülxaliq, 2) “Vahid” Əliağa, 3) Hüseynzadə Əli, 4) “Nəcdət” (Əfəndiyev) Adil, 5) Əhməd Cavad, 6) Əfəndizadə Cabbar, 7) Musaxanlı Atababa, 8) Rəfili Mikayıl, 9) “Hambal” (Abbaszadə) Bayraməli,

10) Rəsulzadə Ağahüseyn.

Orta cərgə: 1) “Fəna” Mirzə Rəhim, 2) “Cənnəti” Əbdülxaliq, 3) “Mənsur” Səməd, 4) “Azər” (İmaməliyev) Məşədi, 5) Qiyasbəyli Mədinə xanım, 6) Cəbiyev Həbib, 7) Köprülüzadə Mehmet Fuad (Türkiyə), 8) Talıblı Böyükağa, 9) Əfəndizadə Şəfiqə xanım,

10) Vəzirov Nəcəf bəy, 11) Haqverdiyev Əbdürrəhim bəy, 12) Çobanzadə Bəkir, 13) Məhəmmədzadə Cəlil, 14) “Müniri” Ağadadaş.

Арха cərgə: 1) Yusifzadə Mirzə Cəlal, 2) “Seydi” (Seyidzadə) (Mir)bədrəddin, 3) “Mümtaz” (Əsgərzadə) Salman, 4) Axundov Süleyman Sani, 5) “Şaiq” (Talıbzadə) Abdulla, 6) İsmayıl Hikmət (Türkiyə), 7) “Cavid” (Rasizadə) Hüseyn, 8) Kərimov Əli, 9) Yusifzadə (Ağa)əli Mirzə Cəlal oğlu, 10) Qasımbəyli Qulamrza, 11) Sami Kamal (Türkiyə), 12) Qənizadə Sultanməcid, 13) Pepinov Əhməd(cövdət), 14) Cəfərzadə Əliisgəndər, 15) Əfəndizadə Abdulla bəy, 16) Yusif (Yazıçılar Cəmiyyətinin kuryeri), 17) “Sadiq” (Sadıqzadə) Seyid Hüseyn.

1-ci Türkoloji Qurultayın nümayəndələri. Bakı, mart-aprel 1926.

Şəkilaltı yazı: “Birinci Türkoloji Qurultayı. Bir qrup: Ağamalıoğlu, Pavloviç, Mirzədavud Hüseynov və Salman Mümtaz yoldaşlar”.


Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat İnstitutunun elmi işçiləri və aspirantları Ukrayna nümayəndələri ilə birgə. Bakı, 10.02.1932.

(Dilçi alim Mirzə Cavad Bağırovun oğlu Yusif GÜNAYDINın arxivindən).

Solda masa arxasında oturanlar: 2) Salman Mümtaz, 3) Rubenoviç (stenoqraf).

Arxada sıra ilə oturanlar (soldan): 1) Yaqub Əliyev, 2) Pavlo Tıçina (Ukrayna, akademik), 3) Vəli Xuluflu, 4) A.R.Zifeld-Simumyagi, 5) A.P.Kovalevski (prof., Ukrayna), 6) prof. Bəkir Çobanzadə, 7) Davud Quluyev, 8) Hüseyn Cavid, 9) Əliəkbər Babazadə, 10) Abdulla Tağızadə, 11) Səttar Axundov, 12) C.Hüseynova.

Sağda masa dalında oturanlar: 1) prof. Baqri, 2) Liya Vəkilova , 3) Səyyarə Məhərrəmova, 4) A.Saqitov, 5) Cavad Bağırov.

6. S.Mümtaz akademik Y.E.Bertelslə

7. Salman Mümtaz (sağda) ədəbiyyatşünas Həbib Səmədzadə ilə

SALMAN MÜMTAZ MOSKVADA

Sovet yazıçılarının I qurultayının (Moskva, 17 avqust - 1 sentyabr 1934) Azərbaycandan olan nümayəndələri A.Tolstoy və M.Qorki (soldan).

Ön cərgədə: 1) Əli Nazim; 2) Səməd Vurğun 3) Aleksey Tolstoy; 4) Maksim Qorki; 5) Salman Mümtaz; 6) Məmmədkazım Ələkbərli.

Arxa cərgədə: 1) Yusif Şirvan; 2) Əbülhəsən Ələkbərzadə; 3) Mikayıl Rəfili; 4) Əli Səbri Qasımov; 5) Arşavir Darbni; 6) Cəfər Cabbarlı; 7) Mehdi Hüseyn; 8) Əhməd Bədi Triniç; 9) Əfəndiyev Qafur (Qantəmir).

Sovet yazıçılarının I qurultayının (Moskva, 17 avqust - 1 sentyabr 1934) nümayəndələri M.Qorki ilə (soldan).

1) Salman Mümtaz; 2) Savva Qolovanivski (Ukrayna); 3) İsgəndər Sitaşi (?); 4) Maksim Qorki.