1. Salman Mümtazın öz şəkilləri

1. Salman Mümtaz. Aşqabad, 27.05.1913

2. Salman Mümtaz. Aşqabad, 27.05.1913

3. Salman Mümtaz. Aşqabad

4. Salman Mümtaz qardaşı Əsgərlə. Aşqabad

5. 1. Salman Mümtaz. 1930-cu illər

6. Mumtaz Salman. Zindan fotosu (retuşlu). 1937

7. Mumtaz Salman. Zindan fotosu (retuşsuz). 1937