Ana səhifə

 

Şəki ilə bağlı yazılarımı, mən olan bəlgələri (arxiv materiallarını, əlyazmaları, fotoşəkilləri və b.) bu saytda yerləşdirirəm. Çox sevdiyim Şəkinin və şəkililərin tarixini öyrənməyə bunların da yardımçı olacağını düşünürəm.

Materiallarımızdan yararlanarkən halallıq naminə saytı qaynaq kimi göstərməyinizi rica edirəm.

 

Sayğılarımla,

Ədalət TAHİRZADƏ

Yeni materiallardan nümunələr

Fətəli xan Xoyski

Əmir(aslan) xan Xoyski

Məhəmmədəmin Əfəndiyev

İzzət Nəbiyevin atası Əhməd Nəbiyevin və ailə üzvlərinin fotoları

Mustafa Quluyev

Mehdi bəy İsmayılov

Əliabbas Qədimov

Mustafa Hüseynbəyov

Məhəmməd Hacıyev

Rəşid bəy Axundzadə

Rəşid bəy Axundzadə

Rəşid bəy Əfəndizadı

Rəşid bəy Əfəndizadə

Abdulla bəy Əfəndizadə

Əbdüləli bəy Əmircanov

Əlyar bəy Əmircanov

Haşım bəy Əmircanov

Süleyman bəy Əbdürrəhmanbəyzadə

Unutdurulmuş azman - Əliabbas Qədimov

Davud Sultanov

Şəkinin tarixi qaynaqlarda

Описание Шекинской провинции составленное в 1819 году, по распоряжению главноуправляющего в Грузии Ермолова, генерал-майором Ахвердовым и статским советником Могилевским

Описание Ширванской провинции, составленное въ 1820 году.

Azərbaycan Tarixi Şəcərə Cəmiyyətinin Xəbərləri